Tornalanet s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 25.05.2018 pre Tornaľanet s.r.o. - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 15.04.2017 - stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania - stiahnúť.

Regiotel Tornaľa s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

Regiotel Slaná s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť

Regiotel Turiec s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

IT Tornaľa s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnuť.

Cenník služieb platný od 21.02.2017 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.