Tornalanet s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.04.2019 pre Tornaľanet s.r.o. stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2020 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania - stiahnúť.

Regiotel Tornaľa s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.04.2019 stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2020 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

Regiotel Slaná s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.04.2019 stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2020 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť

Regiotel Turiec s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.04.2019 stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.04.2020 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

IT Tornaľa s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 01.04.2019 stiahnuť.

Cenník služieb platný od 01.04.2020 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.